SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Doktora

İŞLETME DOKTORA
İKTİSAT DOKTORA
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK DOKTORA
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA
ÖZEL HUKUK DOKTORA

1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA– son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.
3. YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
5. Özel Hukuk Doktora Programında; Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans mezunu olma şartı vardır.
6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programında; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.