Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi farklı dinlerin, dillerin, ırkların, kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı tarihi İpek Yolu’nun önemli bir kavşağı Gaziantep’te, “eğitim, araştırma ve yenilik” odaklı bir üniversite olarak hayat buldu.

Sosyal Bilimler Enstitümüz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. maddesi gereği 2010-2011 eğitim-öğretim içerisinde genişleyerek 2011-2012 öğretim yılında İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yılında hizmete başlamıştır. Başlangıçta İktisat Anabilim Dalında yürütülen yüksek lisans programı, zaman ve Doktora Programları, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Klinik Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programı (İstanbul Üniversitesi İle Ortak) 2014-2105 öğretim yılında ise İktisat Doktora, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Bağımlılık Psikolojisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programlarının açılmasıyla 17 bölüme yükselmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitümüzün amacı sosyal bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları açarak hem yükseköğretimin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarını yetiştirmek, hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır. Enstitümüz, yüksek lisans programlarıyla da bu amacı gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üstlendiği genel misyon doğrultusunda mevcut lisans üstü programlarında mükemmeliyet ve yetkinlik esaslarını hakim kılan, Bologna süreci de dahil olmak üzere küreselleşen dünyadaki son gelişmelerin ışığında ülke ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni programlar açan, bilimsel çalışmaların akademik özgürlük içinde yapılmasına olanak sağlayan öğrenci merkezli eğitim ve yönetim anlayışıyla hareket etmektedir.

 

2014-12-30