Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
VİTRİN
2016 - 2017 Lisansüstü Kayıt İlanı
2016 - 2017 Lisansüstü Kayıt İlanı

2016 - 2017 Lisansüstü Kayıt İlanı

2016 - 2017 LİSANSÜSTÜ KAYIT İLANI
T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Tüm programlar için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017 dir.
 
KONTENJANLAR
 
PROGRAMLAR YÜKSEK LİSANS DOKTORA BÜTÜNLEŞİK DOKTORA YATAY GEÇİŞ
Tezli Tezsiz Uzaktan Öğretim (Tezsiz) Tezli Tezsiz Doktora
İktisat  15  5   10  10   5
İşletme 10 10 200 5 3 5 5 5
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10 15 5 2 2 5 2
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  15  15 - 10  2  5
Özel Hukuk 20 -  - 5
Kamu Hukuku 15  - 5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 10 - -  - - 3 - -
ÖNEMLİ TARİHLER
 
Tüm programlar için son başvuru tarihi 23 Ocak 2017’ dir.
 
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
 
 
 
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
 
İşletme Yüksek Lisans / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans
İktisat Yüksek Lisans / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 
Özel Hukuk Yüksek Lisans / Kamu Hukuku Yüksek Lisans
 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak (Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans
 
Tezli Yüksek Lisans Programı için;
1.      Programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olmak (Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır
4.      Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
5.      Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 26.01.2017 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.
 
DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
 
İşletme Doktora / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora
İktisat Doktora / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora
 
1.      Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).
2.      Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA)’ten en az 80 puan almış olmak.
3.      YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
4.      Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
 
 
 
YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER
1.      Dilekçe
2.      Not Döküm Belgesi (Transkript)
3.      Ders İçerikleri
4.      Öğrenci Belgesi
 
Not: Bu Belgeler 23 Ocak 2017 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.
 
 
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 
 1. Lisansüstü programlarda ücretler:
a.      Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.
b.      Tek Kredi kartına 9 taksit yapılır.
 

Programlar Ücretler
İşletme Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 9.500 TL
İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz) 6.000 TL
İşletme Doktora 20.000 TL
İktisat Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
İktisat Tezsiz Yüksek Lisans 9.500 TL
İktisat Doktora 20.000 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 9.500 TL
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora 20.000 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans 9.500 TL
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doktora 20.000 TL
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans 10.500 TL
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans 12.500 TL
 Bütünleşik Doktora 23.750 TL
 Bütünleşik Doktora + Bilimsel Hazırlık 26.750 TL
 
 
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
 
Lisansüstü programlara kabul edilen (Tezli ve Doktora programları için) adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 3 Şubat 2017 tarihlerine kadar gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi
10. Online Başvuru Formu
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Not; Verilen Telefon Numaraları İle İlgili Personellere Ulaşamadığınız Durumda Lütfen Mail İle Dönüş Sağlayın, Size En Kısa Sürede Dönüş Sağlayacağız.
 
İşletme Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Dilek YILMAZ - dilek.yilmaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili
 
İktisat Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör.
(0342) 211 80 80 – Dahili
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Büşra ÖZTEKİN - busra.oztekin@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili
 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans/Doktora programı için;
Araş. Gör. Gözde MERAL - gozde.tugan@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili
 
Özel Hukuk Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Mustafa Fikri GEMİCİ - mustafa.gemici@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 2020
 
Kamu Hukuku Yüksek Lisans programı için;
Araş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE - ftugrul.demirkale@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 2019

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programı için;
Arş. Gör. Ahmet AYAZ - ahmet.ayaz@hku.edu.tr
(0342) 211 80 80 – Dahili 1112
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü için;

Pelin BULGUROĞLU – pelin.fadiloglu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 90 veya (0 342) 211 80 80 / Dahili 1400

A. Aykut AYDOĞDU - aaykut.aydogdu@hku.edu.tr
(0 342) 211 80 80 / Dahili 1401
Fax: (0342) 211 80 92

2016-12-16