HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

DETAYLAR

İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora Programı

İşletme Ana Bilim Dalı

Paylaş

İşletme doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. İşletme alanında ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır

İşletme Doktora programı akademik kariyere yönelmiş öğrencilerin yanı sıra profesyonel yönetici veya danışman olarak iş dünyasında çalışan adayları da kabul etmektedir. 

Öğrencilerin ileride yürütecekleri araştırmalara temel olacak yöntem ve becerileri sağlamak amacıyla açılan zorunlu derslere ek olarak, öğrencileri kuramsal bilgiyle donatmak ve seçtikleri dalda uzmanlaştırmak hedefiyle açılmış alan dersler de program kapsamında sunulmaktadır. 

Programın süresi toplam 4 akademik yıldır. Doktora yeterlik sınav hakkını kazanabilmek için öğrencilerin derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar tez aşamasına geçebilirler. Tez, adayın özgün bir çalışması olup alanına bilgi açısından önemli bir katkı sağlayacak; uluslararası dergilerde ve/veya yayınevlerinde yayınlanabilir nitelikte; akademik topluluğun norm ve etik kurallarına uygun olmalıdır. Adaylar, doktora tezlerini danışmanlarının onayı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunmak zorundadırlar.

i cheated on my wife now what what to do when your wife cheated on you when your wife cheats