HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

DETAYLAR

İktisat Doktora Programı

İktisat Doktora Programı

İktisat Ana Bilim Dalı

Paylaş

İktisat doktora programının amacı iktisadi olayları iktisat teorisinin ışığında, iktisadi yöntemlerden yararlanarak teorik ve/veya uygulamalı olarak çözümleyebilecek, yorumlayabilecek, sonuç çıkartabilecek ve uluslararası literatüre katkıda bulunabilecek düzeyde akademik altyapıya sahip iktisatçılar yetiştirmektir.

Uluslararası İktisat ve Finans Yüksek Lisans Programı'nın hedef grubu Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere ilgi duyan, matematik ve sayısal yöntemlerle barışık öğrencilerdir. Özel sektör, bürokrasi, bankacılık ve finans kesiminde kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli donanımın kazandırılması programın başlıca amacıdır. İleri düzeyde verilen iktisat teorisi ve ekonometri dersleri programın temel taşlarını oluşturmaktadır. Programa giren öğrencilerin daha ileri düzeyde uzmanlaşabilmelerine imkan sağlamak amacıyla; uluslararası iktisat, finans, oyun teorisi, uluslararası ekonomi politik, iktisadi gelişme ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında seçmeli dersler de program bünyesinde yer almaktadır.

terminating pregnancy at 5 weeks boomasontennis.com what is the most common abortion method