HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

A.Aykut AYDOĞDU

A.Aykut AYDOĞDU

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : aaykut.aydogdu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 EİŞL533 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli3
2 EİŞL502 Üretim Yönetimi ve Pazarlama Seçmeli3
3 EİŞL503 İleri Muhasebe Teknikleri Seçmeli3
4 EİŞL504 Finansal Yönetim Seçmeli3
5 EİŞL505 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli3
6 EİŞL506 Örgütsel Davranış Seçmeli3
7 EİŞL507 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli3
8 EİŞL508 İşletme Politikası Seçmeli3
9 EİŞL509 Küresel Girişimcilik ve İnovasyon Seçmeli3
10 EİŞL510 Performans ve Kariyer Yönetimi Seçmeli3
11 EİŞL511 Pazarlama Stratejileri ve Yönetim Seçmeli3
12 EİŞL512 Stratejik Yönetim Seçmeli3
13 EİŞL513 Tüketici Davranışı Seçmeli3
14 EİŞL514 Pazarlama Planlaması Seçmeli3
15 EİŞL515 Ürün ve Marka Yönetimi Seçmeli3
16 EİŞL516 Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli3
17 EİŞL517 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli3
18 EİŞL518 Envanter - Bilanço Seçmeli3
19 EİŞL519 E- Ticaret ve Pazarlama Seçmeli3
20 EİŞL520 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları Seçmeli3
21 EİŞL521 Halkla İlişkiler Seçmeli3
22 EİŞL523 Yönetim Muhasebesi Seçmeli3
23 EİŞL524 Mali Tablolar Analizi Seçmeli3
24 EİŞL525 KOBİ Yönetiminde Optimizasyon Seçmeli3
25 EİŞL526 Maliyet Muhasebesi Seçmeli3
26 EİŞL527 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli3
27 EİŞL528 İşletmelerde Erken Haber Alma ve Veri Tabanı Güncellemesi Seçmeli3
28 EİŞL529 Turizim İşletmeciliği Seçmeli3
29 EİŞL531 Muhasebe Denetimi Seçmeli3
30 EİŞL532 KOBİLER ve Ürün Farklılaştırması Seçmeli3
31 EİŞL534 Kalite Kontrol Çemberleri Seçmeli3
32 EİŞL536 İşletmelerde İletişim ve İkna Yönetimi Seçmeli3
33 EİŞL537 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi Seçmeli3
34 EİŞL538 Endüstri İlişkileri Seçmeli3
35 EİŞL540 İşletmelerde Kriz Yönetimi Seçmeli3
36 EİŞL542 Pazarlama Satış Klinikleri Seçmeli3
37 EİŞL570 Teknoloji Transferi ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli3