Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Form ve Dilekçeler
Tez Yazım Yönergesi
ENS.FR.17 Lisanüstü Geçici Ders Kayıt Formu
Proje Yazım Yönergesi
ENS.FR.01 Ek Ders Çizelgesi
ENS.FR.02 Lisansüstü Sınav Notu İtiraz (Maddi Hata) Formu
ENS.FR.03 Lisanüstü Sınav Evrağı Teslim Tutanağı
ENS.FR.04 Ders Yükü Formu
ENS.FR.05 Lisanüstü Soruşturmacı Atama
ENS.FR.06 Lisanüstü Savunma İstemi
ENS.FR.07 Lisanüstü Tanık Daveti
ENS.FR.08 Lisanüstü Savunma Tutanağı
ENS.FR.09 Lisanüstü Tanık İfade Tutanağı
ENS.FR.10 Öğrenci İşleri Disiplin Soruşturması
ENS.FR.11 Lisanüstü Soruşturma Raporu
ENS.FR.12 Doktora TİK Değerlendirme Formu
ENS.FR.13 Lisanüstü Tez Jüri Öneri Formu
ENS.FR.14 Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.15 Lisanüstü Proje Teslim Tutanağı
ENS.FR.16 Lisanüstü Proje Konu Öneri Formu
ENS.FR.18 Lisansüstü Muafiyet Talep Formu
ENS.FR.19 Lisanüstü Danışman Değişikliği Formu
ENS.FR.20 Lisanüstü Tez İntihal Raporu Formu
ENS.FR.21 Lisanüstü Tez Tamamlama Formu
ENS.FR.22 Lisanüstü Yatay Geçiş Dilekçesi
ENS.FR.23 Doktora Tez Öneri Formu
ENS.FR.24 Mazeret Sınavı Dilekçesi
ENS.FR.25 Tez Dönemi Uzatma Talep Formu
ENS.FR.26 Lisansüstü Kayıt Taahhütnamesi
ENS.FR.27 Doktora Tez Savunma Tutanağı
ENS.FR.28 Tez İzleme Komitesi Talep Formu
ENS.FR.29 Lisansüstü Tez Danışmanı Öneri Formu
ENS.FR.30 Yüksek Lisans Tez Konu Önerisi Formu
ENS.FR.31 Yüksek Lisans Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.32 Doktora Kabul ve Onay Formu
ENS.FR.33 Kütüphane ve Dokümantasyon Tez Yayınlama Formu
ENS.FR.34 Lisansüstü Eksik Evrak Taahhütnamesi
ENS.FR.35 Lisansüstü Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Formu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
TEZ YAZIM YÖNERGESİ

Tez - Proje Yazım Yönergesi 13.01.2016 tarih ve 2016-001 sayılı Senato Toplantısında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sanatosu tarafından kabul edilmiş ve Senato Toplantı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Tez ve Proje Yönergesine uygun olmayan Tez veya Projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.