Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCIES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCIES

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
PROJECT SPELLİNG

Tez - Proje Yazım Yönergesi 13.01.2016 tarih ve 2016-001 sayılı Senato Toplantısında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sanatosu tarafından kabul edilmiş ve Senato Toplantı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen Tez ve Proje Yönergesine uygun olmayan Tez veya Projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.