Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
EİŞL533
..........................................................
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EİŞL501
..........................................................
Yönetim Organizasyon
EİŞL502
..........................................................
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
EİŞL503
..........................................................
İleri Muhasebe Teknikleri
EİŞL504
..........................................................
Finansal Yönetim
EİŞL505
..........................................................
İnsan Kaynakları Yönetimi
EİŞL506
..........................................................
Örgütsel Davranış
EİŞL507
..........................................................
Müşteri İlişkileri Yönetimi
EİŞL508
..........................................................
İşletme Politikası
EİŞL509
..........................................................
Küresel Girişimcilik ve İnovasyon
EİŞL510
..........................................................
Performans ve Kariyer Yönetimi
EİŞL511
..........................................................
Pazarlama Stratejileri ve Yönetim
EİŞL512
..........................................................
Stratejik Yönetim
EİŞL513
..........................................................
Tüketici Davranışı
EİŞL514
..........................................................
Pazarlama Planlaması
EİŞL515
..........................................................
Ürün ve Marka Yönetimi
EİŞL516
..........................................................
Yönetim Bilgi Sistemleri
EİŞL517
..........................................................
Girişimcilik ve Liderlik
EİŞL518
..........................................................
Envanter - Bilanço
EİŞL519
..........................................................
E- Ticaret ve Pazarlama
EİŞL520
..........................................................
Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
EİŞL521
..........................................................
Halkla İlişkiler
EİŞL522
..........................................................
Pazarlama, İletişim ve Reklam
EİŞL523
..........................................................
Yönetim Muhasebesi
EİŞL524
..........................................................
Mali Tablolar Analizi
EİŞL525
..........................................................
KOBİ Yönetiminde Optimizasyon
EİŞL526
..........................................................
Maliyet Muhasebesi
EİŞL527
..........................................................
Toplam Kalite Yönetimi
EİŞL528
..........................................................
İşletmelerde Erken Haber Alma ve Veri Tabanı Güncellemesi
EİŞL529
..........................................................
Turizim İşletmeciliği
EİŞL530
..........................................................
Küreselleşme ve Girişimcilik
EİŞL531
..........................................................
Muhasebe Denetimi
EİŞL532
..........................................................
KOBİLER ve Ürün Farklılaştırması
EİŞL534
..........................................................
Kalite Kontrol Çemberleri
EİŞL541
..........................................................
Uluslararası İşletmecilik
EİŞL536
..........................................................
İşletmelerde İletişim ve İkna Yönetimi
EİŞL537
..........................................................
İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi
EİŞL538
..........................................................
Endüstri İlişkileri
EİŞL539
..........................................................
Liderlikte Yeni Yaklaşımlar
EİŞL540
..........................................................
İşletmelerde Kriz Yönetimi
EİŞL542
..........................................................
Pazarlama Satış Klinikleri
EİŞL570
..........................................................
Teknoloji Transferi ve İnovasyon Yönetimi
EİŞL541 / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

EİŞL541 / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKAkademik Personel : Doç. Dr. Mazlum ÇELİK
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 3 / 8
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
         Uluslar arası İşletme Yönetimi dersinde genel olarak uluslararası işletmecilik alanında karşılaşılan konular incelenecektir. Uluslararası alanda genel kavram ve terimler, dış ticaret teorileri, işletmelerin uluslar arası piyasalara giriş yöntem ve süreçleri ile çok kültürlü ortamlarda yönetim ve iletişim sorunlarının neler olduğu ve nasıl aşılabileceği ve uluslar arası faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörler hakkında açıklamalar ve örnek olaylar ele alınacak ve incelenecektir.  

         Bu dersin amacı uluslararası işletme yönetimi ile ilgili terimleri tanıtmak, uluslararası işletmelerin uluslararası piyasalara girişleri ve faaliyetlerini geliştirmeleri için yapmaları gerekenler konusunda bilgiler vermek, işletmelerin faaliyetlerini etkileyen uluslararası faktörlerin analizini yapacak şekilde yeteneklerini geliştirmek ve çok kültürlü ortamlarda ortaya çıkabilecek olan yönetim sorunları ve baş etme yollarını öğretmek, örnek olay incelemeleriyle teori ile gerçek uygulamaları karşılaştırmalarını temin etmektir. 

Hedeflenen Kazanımlar:
1. Uluslararası işletme yönetimi ile ilişkili terimleri bilir.
2. Uluslararası işletmeciliğin tarihsel gelişimini bilir..
3. Uluslararası işletme yönetimi ile ilgili teorileri bilir.
4. İşletmelerin uluslararası piyasalara giriş yöntem ve süreçlerini bilir.
5. Uluslararası piyasada işletme faaliyetlerini etkileyen çevresel faktörleri analiz eder.
6. Çok kültürlü ortamda yönetim ve iletişim sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri bilir.
Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar
Esin Can Mutlu, „Uluslararası İşletmecilik“ Beta yayınları, İstanbul
Esra Nemli Çalışkan,  ‘ Uluslararası Yönetim“,  Beta yayınları, İstanbul
McFarlin, Dean B., Sweeney, P. D., “international Management: Strategic Opportunities and Cultural   
Challenges”, Hougton Mifflin, USA, 2006.