Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
EİŞL533
..........................................................
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EİŞL501
..........................................................
Yönetim Organizasyon
EİŞL502
..........................................................
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
EİŞL503
..........................................................
İleri Muhasebe Teknikleri
EİŞL504
..........................................................
Finansal Yönetim
EİŞL505
..........................................................
İnsan Kaynakları Yönetimi
EİŞL506
..........................................................
Örgütsel Davranış
EİŞL507
..........................................................
Müşteri İlişkileri Yönetimi
EİŞL508
..........................................................
İşletme Politikası
EİŞL509
..........................................................
Küresel Girişimcilik ve İnovasyon
EİŞL510
..........................................................
Performans ve Kariyer Yönetimi
EİŞL511
..........................................................
Pazarlama Stratejileri ve Yönetim
EİŞL512
..........................................................
Stratejik Yönetim
EİŞL513
..........................................................
Tüketici Davranışı
EİŞL514
..........................................................
Pazarlama Planlaması
EİŞL515
..........................................................
Ürün ve Marka Yönetimi
EİŞL516
..........................................................
Yönetim Bilgi Sistemleri
EİŞL517
..........................................................
Girişimcilik ve Liderlik
EİŞL518
..........................................................
Envanter - Bilanço
EİŞL519
..........................................................
E- Ticaret ve Pazarlama
EİŞL520
..........................................................
Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
EİŞL521
..........................................................
Halkla İlişkiler
EİŞL522
..........................................................
Pazarlama, İletişim ve Reklam
EİŞL523
..........................................................
Yönetim Muhasebesi
EİŞL524
..........................................................
Mali Tablolar Analizi
EİŞL525
..........................................................
KOBİ Yönetiminde Optimizasyon
EİŞL526
..........................................................
Maliyet Muhasebesi
EİŞL527
..........................................................
Toplam Kalite Yönetimi
EİŞL528
..........................................................
İşletmelerde Erken Haber Alma ve Veri Tabanı Güncellemesi
EİŞL529
..........................................................
Turizim İşletmeciliği
EİŞL530
..........................................................
Küreselleşme ve Girişimcilik
EİŞL531
..........................................................
Muhasebe Denetimi
EİŞL532
..........................................................
KOBİLER ve Ürün Farklılaştırması
EİŞL534
..........................................................
Kalite Kontrol Çemberleri
EİŞL541
..........................................................
Uluslararası İşletmecilik
EİŞL536
..........................................................
İşletmelerde İletişim ve İkna Yönetimi
EİŞL537
..........................................................
İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi
EİŞL538
..........................................................
Endüstri İlişkileri
EİŞL539
..........................................................
Liderlikte Yeni Yaklaşımlar
EİŞL540
..........................................................
İşletmelerde Kriz Yönetimi
EİŞL542
..........................................................
Pazarlama Satış Klinikleri
EİŞL570
..........................................................
Teknoloji Transferi ve İnovasyon Yönetimi
EİŞL514 / PAZARLAMA PLANLAMASI

EİŞL514 / PAZARLAMA PLANLAMASIAkademik Personel : Araştırma Görevlisi Ders PLANLARI
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 3 / 8
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar