Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Dersler
EİŞL533
..........................................................
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EİŞL501
..........................................................
Yönetim Organizasyon
EİŞL502
..........................................................
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
EİŞL503
..........................................................
İleri Muhasebe Teknikleri
EİŞL504
..........................................................
Finansal Yönetim
EİŞL505
..........................................................
İnsan Kaynakları Yönetimi
EİŞL506
..........................................................
Örgütsel Davranış
EİŞL507
..........................................................
Müşteri İlişkileri Yönetimi
EİŞL508
..........................................................
İşletme Politikası
EİŞL509
..........................................................
Küresel Girişimcilik ve İnovasyon
EİŞL510
..........................................................
Performans ve Kariyer Yönetimi
EİŞL511
..........................................................
Pazarlama Stratejileri ve Yönetim
EİŞL512
..........................................................
Stratejik Yönetim
EİŞL513
..........................................................
Tüketici Davranışı
EİŞL514
..........................................................
Pazarlama Planlaması
EİŞL515
..........................................................
Ürün ve Marka Yönetimi
EİŞL516
..........................................................
Yönetim Bilgi Sistemleri
EİŞL517
..........................................................
Girişimcilik ve Liderlik
EİŞL518
..........................................................
Envanter - Bilanço
EİŞL519
..........................................................
E- Ticaret ve Pazarlama
EİŞL520
..........................................................
Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları
EİŞL521
..........................................................
Halkla İlişkiler
EİŞL522
..........................................................
Pazarlama, İletişim ve Reklam
EİŞL523
..........................................................
Yönetim Muhasebesi
EİŞL524
..........................................................
Mali Tablolar Analizi
EİŞL525
..........................................................
KOBİ Yönetiminde Optimizasyon
EİŞL526
..........................................................
Maliyet Muhasebesi
EİŞL527
..........................................................
Toplam Kalite Yönetimi
EİŞL528
..........................................................
İşletmelerde Erken Haber Alma ve Veri Tabanı Güncellemesi
EİŞL529
..........................................................
Turizim İşletmeciliği
EİŞL530
..........................................................
Küreselleşme ve Girişimcilik
EİŞL531
..........................................................
Muhasebe Denetimi
EİŞL532
..........................................................
KOBİLER ve Ürün Farklılaştırması
EİŞL534
..........................................................
Kalite Kontrol Çemberleri
EİŞL541
..........................................................
Uluslararası İşletmecilik
EİŞL536
..........................................................
İşletmelerde İletişim ve İkna Yönetimi
EİŞL537
..........................................................
İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi
EİŞL538
..........................................................
Endüstri İlişkileri
EİŞL539
..........................................................
Liderlikte Yeni Yaklaşımlar
EİŞL540
..........................................................
İşletmelerde Kriz Yönetimi
EİŞL542
..........................................................
Pazarlama Satış Klinikleri
EİŞL570
..........................................................
Teknoloji Transferi ve İnovasyon Yönetimi
EİŞL539 / LİDERLİKTE YENİ YAKLAŞIMLAR

EİŞL539 / LİDERLİKTE YENİ YAKLAŞIMLARAkademik Personel : Dr. Akif TABAK
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 3 / 8
Yarıyıl : 1
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
        Liderlik kavramı; günümüzde yurt içi ve dışında hem akademik hem de iş dünyasında çok tartışılan konulardan birisidir. Dersin amacı, bu alanda bugüne kadar yapılan ve ön plana çıkan çalışmaları incelemektir. Ayrıca öğrencilerin özellikle lider ve yönetici niteliklerinin geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmaktır.

       Bu derste öğrenciler; günümüzün liderlik ve yöneticilik yaklaşımlarıyla bunların uygulama alanlarını öğrenmiş olacaklar, bu yaklaşımların uygulamaya geçirilmesi için hem bir uygulayıcı hem de bir danışman olarak görev yapabilecek yetkinlik kazanacaklardır.

Hedeflenen Kazanımlar:
1.Lider ve yönetici olgularının benzer kavramlarla ilişkisini bilir ve bu konuyu örnekler vererek açıklayabilir,
2.Liderlik ve yöneticilik olgularının ortaya  çıkışı ve gelişimini yorumlayabilir,
3.Lider ve yönetici arasındaki farklılıkları bilir ve bunları açıklayabilir,
4.İçerisinde yaşadıkları kurum başta olmak üzere çevresindeki  tüm yönetici ve liderlerin sergiledikleri yöneticilik ve liderlik tarzlarının ne olduğunu ortaya çıkarabilir.
Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar
Dersin Kaynağı
1. Tabak, Akif, Liderlikte Güncel Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
2. Tabak, Akif, Lider ve Takipçileri, Asil Yayınları, Ankara, 2006.
3. Tabak, Akif vd, Sistem Dinamikleri, Detay Yayınları, Ankara ,2010.
Yardımcı Kaynaklar
1. Koçel, Tamer , İşletme Yöneticiliği, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2011.
2. Tabak, Akif vd, Spor Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara ,2010.
3. Yıldırım, C., Bilim Felsefesi(14ncü Baskı), Remzi Kitabevi, Ankara, 2011
4. Bandura  A,”Social Learning Theory” ,Newyork,General Learning Pres.
5. Burrell, G., Morgan. G.,Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life, Ashgate Publishing Company , London, 2008.
6. Benedict  Ruth,”Kültür Kalıpları”,Çev.:Nilgün Şarman,Panel Yayınları.
7. BennısWarren,”On Becoming a Leader”,Addison Wesley, New York
8. Bock Philip K.,”İnsan Davranışının Kültürel Temelleri”,Çev.:N.Serpil Altuntek,İmge Kitabevi
9. Nohria N ve Khurana R.,Handbook of Leadership Theory and Practice, HBS Publication, Boston, 2010.
10. Sargut S Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim, Verso yayıncılık, Ankara, 1992