Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı

Programın Amacı

İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Tezsiz Programları , öğrencilerin bir yandan işletmecilik alanında analitik düşünce tarzı ile sistem yaklaşımına sahip olmasını amaçlarken diğer yandan tüm işletme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde en güncel bilgilerle donatılmasını amaçlamaktadır.

Açıklamalar

Uzaktan Öğretim, fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir sanal dershane ortamında değişik şekillerde karşı karşıya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir.

 

Uzaktan Öğretimin Avantajları, artan öğretim fırsatları, farklı farklı coğrafik konumlarda daha fazla kişiye ulaşması gereken öğretimin zamanında verilmesi, çok farklı yerlerde olabilen uzmanlar ile gerçek zamanda erişim, öğretim ortam ve metotlarında artan esneklik, öğretim kaynaklarının paylaşımındaki artış, öğrencinin çalıştığı yerde eğitilmesinin sağlanması ile artan üretkenlik, öğrenci yolculukları ve masraflarında azalma, öğretim ortamı ile gerçek çalışma ortamı arasındaki farklılığının azalması, öğretim masraflarında önemli ölçüde azalma, öğrencilerin derslere erişimini kolaylaştırma, bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması, öğretim materyallerinin dağıtımının hızlanması olarak sıralanabilir.

 

İşletme Uzaktan Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz  diledikleri yerden internet erişimi olan ister bilgisayar, ister tablet isterlerse de akıllı cep telefonlarından derslerini takip etme imkanına sahiptirler.

 

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

cheat on your spouse developersalley.com cheat on your wife website
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 EİŞL533 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli3
2 EİŞL501 Yönetim Organizasyon Seçmeli3
3 EİŞL502 Üretim Yönetimi ve Pazarlama Seçmeli3
4 EİŞL503 İleri Muhasebe Teknikleri Seçmeli3
5 EİŞL504 Finansal Yönetim Seçmeli3
6 EİŞL505 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli3
7 EİŞL506 Örgütsel Davranış Seçmeli3
8 EİŞL507 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli3
9 EİŞL508 İşletme Politikası Seçmeli3
10 EİŞL509 Küresel Girişimcilik ve İnovasyon Seçmeli3
11 EİŞL510 Performans ve Kariyer Yönetimi Seçmeli3
12 EİŞL511 Pazarlama Stratejileri ve Yönetim Seçmeli3
13 EİŞL512 Stratejik Yönetim Seçmeli3
14 EİŞL513 Tüketici Davranışı Seçmeli3
15 EİŞL514 Pazarlama Planlaması Seçmeli3
16 EİŞL515 Ürün ve Marka Yönetimi Seçmeli3
17 EİŞL516 Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli3
18 EİŞL517 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli3
19 EİŞL518 Envanter - Bilanço Seçmeli3
20 EİŞL519 E- Ticaret ve Pazarlama Seçmeli3
21 EİŞL520 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları Seçmeli3
22 EİŞL521 Halkla İlişkiler Seçmeli3
23 EİŞL522 Pazarlama, İletişim ve Reklam Seçmeli3
24 EİŞL523 Yönetim Muhasebesi Seçmeli3
25 EİŞL524 Mali Tablolar Analizi Seçmeli3
26 EİŞL525 KOBİ Yönetiminde Optimizasyon Seçmeli3
27 EİŞL526 Maliyet Muhasebesi Seçmeli3
28 EİŞL527 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli3
29 EİŞL528 İşletmelerde Erken Haber Alma ve Veri Tabanı Güncellemesi Seçmeli3
30 EİŞL529 Turizim İşletmeciliği Seçmeli3
31 EİŞL530 Küreselleşme ve Girişimcilik Seçmeli3
32 EİŞL531 Muhasebe Denetimi Seçmeli3
33 EİŞL532 KOBİLER ve Ürün Farklılaştırması Seçmeli3
34 EİŞL534 Kalite Kontrol Çemberleri Seçmeli3
35 EİŞL541 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli3
36 EİŞL536 İşletmelerde İletişim ve İkna Yönetimi Seçmeli3
37 EİŞL537 İleri Pazarlama ve Marka Yönetimi Seçmeli3
38 EİŞL538 Endüstri İlişkileri Seçmeli3
39 EİŞL539 Liderlikte Yeni Yaklaşımlar Seçmeli3
40 EİŞL540 İşletmelerde Kriz Yönetimi Seçmeli3
41 EİŞL542 Pazarlama Satış Klinikleri Seçmeli3
42 EİŞL570 Teknoloji Transferi ve İnovasyon Yönetimi Seçmeli3