Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İşletme Doktora Programı
İşletme Doktora Programı

İşletme Doktora Programı

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı

Programın Amacı

İşletme doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. İşletme alanında ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar yapılmasını sağlamaktır

Açıklamalar

İşletme Doktora programı akademik kariyere yönelmiş öğrencilerin yanı sıra profesyonel yönetici veya danışman olarak iş dünyasında çalışan adayları da kabul etmektedir. 

Öğrencilerin ileride yürütecekleri araştırmalara temel olacak yöntem ve becerileri sağlamak amacıyla açılan zorunlu derslere ek olarak, öğrencileri kuramsal bilgiyle donatmak ve seçtikleri dalda uzmanlaştırmak hedefiyle açılmış alan dersler de program kapsamında sunulmaktadır. 

Programın süresi toplam 4 akademik yıldır. Doktora yeterlik sınav hakkını kazanabilmek için öğrencilerin derslerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar tez aşamasına geçebilirler. Tez, adayın özgün bir çalışması olup alanına bilgi açısından önemli bir katkı sağlayacak; uluslararası dergilerde ve/veya yayınevlerinde yayınlanabilir nitelikte; akademik topluluğun norm ve etik kurallarına uygun olmalıdır. Adaylar, doktora tezlerini danışmanlarının onayı ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunmak zorundadırlar.

i cheated on my wife now what what to do when your wife cheated on you when your wife cheats