Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Anabilim Dalı

İktisat Anabilim Dalı

Programın Amacı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ekonomi yüksek lisans programının amacı, lisans eğitimi almış olan bireylerin ekonomi alanındaki bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.

Program dahilinde; öğrencilerimize ekonomi teorisiyle güncel iktisadi sorunlar arasında ilişki kurabilme, ekonomi politikalarını değerlendirebilme, global bir bakış açısı edinebilme ve bunları pratiğe aktarabilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyoruz

Açıklamalar

Öğretim sürecinde iyi bir iktisat eğitimi alarak evrensel değerlerle desteklenmiş analitik düşünme yeteneğine sahip gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışını içselleştirmiş, mezuniyet sonrasında da edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, kamu veya özel sektör ayırt etmeksizin, ulusal ve uluslararası düzeyde iktisat alanında, lider karakterde bireyler yetiştirmek.

İktisat Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2'ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir.

Tezsiz Yüksek Lisansın


Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

İktisat  Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 

Tezli Yüksek Lisans


Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak hedefleriniz arasında varsa tercihiniz tezli yüksek lisans olmalı. 

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (iki yıl). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 7 ders (21 kredi) alarak Tez dönemine başlamaya hak kazanırlar. Son iki yarılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerin bitiminde Tez Jüri Savumasını başarıyla geçerek diplomasını almaya hak kazanır.

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

4.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

 

 

chlamydia in men centauricom.com how do u get chlamydia
my husband thinks i cheated i want to cheat on my husband my husband cheated on me blog
your wife cheated on you seniorgeekpc.com when your wife cheats