Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans programı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans programı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Programın Amacı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir yüksek lisans programıdır. 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının en temel amacı Ticaret ve Lojistik sektörlerinin üst düzey yönetici ihtiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmektir. Bu amacının yanısıra program ile lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirip eğitecek, araştırmacı akademik kadroların yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. 
Program; alanında deneyimli akademisyenler ile lojistik ve uluslararası ticaret gibi birbiri ile ilgili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji oluşturmaktadır.

Açıklamalar

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir.

 

Tezsiz Yüksek Lisansın


Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ulualararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

 

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 

Tezli Yüksek Lisans


Ulualararası Ticaret ve Lojistik Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak hedefleriniz arasında varsa tercihiniz tezli yüksek lisans olmalı. 

Ulualararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (iki yıl). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 7 ders (21 kredi) alarak Tez dönemine başlamaya hak kazanırlar. Son iki yarılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerin bitiminde Tez Jüri Savumasını başarıyla geçerek diplomasını almaya hak kazanır.

 

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

4.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

chlamydia in men throat chlamydia how do u get chlamydia
my ex girlfriend cheated on me blog.linglinzhu.com cheated on my girlfriend