Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, Siyaset Bilimi ve siyaset teorisi, küresel sistemin dönüşümü, Türkiye’nin dış politikası ve Ortadoğu ve komşu havzalar başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Program, Siyaset Bilimi’nin temel tartışma konularından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, küresel politikalardan Ortadoğu başta olmak üzere komşu havzalar ve bölgesel analizlere, dış politika yapım sürecinden yerel sosyo-ekonomik dinamiklere; siyasi hareketlerden çatışma çözümlerine dek değişen bir yelpazede teorik ve alan çalışmalarına yoğunlaşıyor. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, sosyal bilimlerin farklı dallarındaki bilgi ve metotları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini içinde yoğurup harmanlayabilen; yerel, bölgesel ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir biçimde değerlendirebilen; Türkiye’nin ve yakın havzasının bilgisini bilimsel ve ahlaki sorumlulukla üretebilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor. 

Açıklamalar

Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir.

Tezsiz Yüksek Lisansın


Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

 

Tezli Yüksek Lisans


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak hedefleriniz arasında varsa tercihiniz tezli yüksek lisans olmalı. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (iki yıl). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 7 ders (21 kredi) alarak Tez dönemine başlamaya hak kazanırlar. Son iki yarılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerin bitiminde Tez Jüri Savumasını başarıyla geçerek diplomasını almaya hak kazanır.

Genel Başvuru Koşullar

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

3.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

4.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

5.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

6.     YDS / ÜDS / KPDS’den 50 ve üzeri puan almak ya da TOFEL'dan dengi puan almış olmak.

my ex girlfriend cheated on me guitar-frets.com has my girlfriend cheated on me
cheat on your spouse i want to cheat on my wife cheat on your wife website