Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji Anabilim Dalı

Programın Amacı


PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Tanımı ve Amacı:
Psikoloji bilimi; insan davranışlarını incelemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji biliminin gelişim sürecinde bu amaca, duygu ve düşünce süreçlerini anlamaya çalışmak da eklenmiştir. Duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak kabul edilen insan, bilim çerçevesinde biyolojik, çevresel, kültürel ve tarihsel bir varlık olarak ele alınır. Gözlenebilir, test edilebilir, tekrarlanabilir ve yanlışlanabilir bilgilerle insan hakkında genellenebilir çıkarımlara ulaşılmaya çalışılır.  Psikoloji Anabilim Dalı psikoloji biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşacak ve çalışacak mezunlar vermeyi amaçlar.
 
PROGRAMLAR
 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)
Programın Amacı:
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı ruh sağlığı alanında çalışacak klinisyen-uygulamacı ve bilim adamı kimliğini bütünleştirmiş uzmanlar yetiştirmektir. Türkiye’de şu anda ruh sağlığı alanında görülen uzman ihtiyacı da göz önünde bulundurulduğunda, yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıyla, bu alandaki uzman gereksinimin giderilmesine, klinisyen bilim adamı modeline uygun olarak, öğrencilerin psikopatoloji ve psikoterapi alanında yapacakları araştırmalarla alanda ki bilgi üretimine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
 
 
Programın Hedefleri:
Klinik psikoloji yüksek lisans programları, klinik uygulamada hem değerlendirme hem de psikoterapi alanında yetkin, araştırma ve yöntem bilgisine sahip, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Klinik psikoloji tezli yüksek lisans programı sonrası edinecekleri bilgi ve beceri donanımıyla, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak için gerekli alt yapıya sahip olacaklardır.

 

Açıklamalar


 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından mezun olan kişiler  bir çok farklı psikoterapi ekolüne bağlı olarak çalışabilecekleri gibi, akademik kariyer yapma şansına sahip olacaklardır.
 

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (2016-2017 EĞİTİM YILI GİRİŞLİLER)
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
Toplam  9 30   PSK508 Klinik Uygulama Z 3 0 3 5
                Toplam  12 35

 

3. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders Z 3 0 3 10
PSK583 Supervizyon  Z 3 0 3 5
PSK599 Dönem  Projesi  Z - - - 10
Toplam  9 35
 
Toplam Kredi:30  Toplam AKTS:100


KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  (2016-2017 EĞİTİM YILI GİRİŞLİLER)
ZORUNLU DERSLER
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10   PSK545 Seminer Z - - - 5
                             
Toplam  9 30   Toplam  6 25

 

3. Yarıyıl   4. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10   PSK542 Supervizyon II Z - - - 5
PSK508 Klinik Uygulama Z 3 0 3 5   PSK500 Tez  Z - - - 30
PSK541 Supervizyon I Z - - - 5                
PSK500 Tez  Z - - - 30                
Toplam  9 60   Toplam  3 45

 

Toplam Kredi: 27  Toplam AKTS:160

 

spy apps free for android site sms monitoring app
i wanna cheat on my husband blog.artistamobile.com has my husband cheated
your wife cheated on you seniorgeekpc.com when your wife cheats