Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Klinik Psikoloji Doktora Programı
Klinik Psikoloji Doktora Programı

Klinik Psikoloji Doktora Programı

Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji Anabilim Dalı

Programın Amacı


PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Tanımı ve Amacı:
Psikoloji bilimi; insan davranışlarını incelemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji biliminin gelişim sürecinde bu amaca, duygu ve düşünce süreçlerini anlamaya çalışmak da eklenmiştir. Duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak kabul edilen insan, bilim çerçevesinde biyolojik, çevresel, kültürel ve tarihsel bir varlık olarak ele alınır. Gözlenebilir, test edilebilir, tekrarlanabilir ve yanlışlanabilir bilgilerle insan hakkında genellenebilir çıkarımlara ulaşılmaya çalışılır.  Psikoloji Anabilim Dalı psikoloji biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşacak ve çalışacak mezunlar vermeyi amaçlar.
 
PROGRAMLAR
 
Klinik Psikoloji Doktora Programı
Programın Amacı: 
 
Hem klinik uygulama hem de akademik alanda ihtiyaç duyulan uzmanlar yetiştirmek amacıyla yürütülen Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olacak öğrencilerin, kuramsal ve uygulamalı bilgiye hakim, derinlikli psikoterapi becerisi kazanmış, eleştirel düşünebilen ve yapacağı bilimsel araştırmalarla alana katkı sağlayacak donanıma sahip uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır.
 
 
Programın Hedefleri:  Klinik Psikoloji doktora programı, bilgisini bu alandaki diğer disiplinlerle işbirliği yapabilecek tarzda kullanabilen, multidisipliner bir öğrenme ve düşünme tarzı benimsemiş,  sağlam bir psikopatoloji ve klinik bilgi alt yapısına sahip ve bu bilgiyi uygulamaya aktarabilen, klinik psikoloji alanında ki yeni gelişmeleri izleyen, hem evrensel ahlâk normlarını hem de bilimsel etik kavrayışını özümsemiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Açıklamalar
KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA  PROGRAMI DERS PLANI
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S Kredi AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S Kredi AKTS
  Seçmeli Ders Z 3 15     Seçmeli Ders Z 3 15
  Seçmeli Ders Z 3 15     Seçmeli Ders Z 3 15
  Seçmeli Ders Z 3 15     Seçmeli Ders Z 3 15
Toplam   9 45   Toplam   9 45

3. Yarıyıl   4. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S Kredi  AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S Kredi AKTS
PSK695 Seminer Z - 15     Seçmeli Ders S 3 15
PSK691 Staj I Z - 10   PSK692 Staj II Z - 10
PSK651 Süpervizyon I Z - 10   PSK652 Süpervizyon II Z - 10
Toplam Z   35   Toplam   3 35


5. Yarıyıl   6. Yarıyıl ve Sonrası
Zorunlu Dersler  Z/S Kredi AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S Kredi AKST
  Yeterlilik Sınavı         PSK699 Tez Z - 80


TOPLAM KREDİ: 21 TOPLAM AKTS:240

SEÇMELİ  DERSLER
 
Kodu Ders Adı Z/S Kredi AKTS   Kodu Ders Adı Z/S Kredi AKTS
PSK 601 Psikoloji için İleri İstatistik  Z 3 15   PSK 606 Klinik Psikoloji Uygulamaları II Z 3 15
PSK 603 Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri  Z 3 15   PSK 624 Yaşlanma Psikolojisi S 3 15
PSK 605 Klinik Psikoloji Uygulamaları I Z 3 15   PSK 626 Kişilik Bozukluklarının Psikoterapisi S 3 15
PSK 623 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi S 3 15   PSK 628 Erişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi  S 3 15
PSK 625 Zihinsel Engellilik S 3 15   PSK 630 İletişim Süreçleri ve Bozuklukları  S 3 15
PSK 631 Psikopatolojide Kültürel Etmenler S 3 15   PSK 632 Psikopatolojide Duygu S 3 15
PSK 633 Dinamik Psikotarapi S 3 15   PSK 640 Yeni Psikoterapiler S 3 15
PSK 637 Kabul ve Kararlılık Terapisi S 3 15   PSK 642 Bilişsel İşlevleri Değerlendirme S 3 15
PSK 639 İleri Psikoterapi Teknikleri S 3 15   PSK 644 Klinik Değerlendirme Uygulamaları S 3 15
PSK 641 Klinik Psikofarmakoloji S 3 15   PSK 646  Psikolojik Testler S 3 15
PSK 643 Klinik Değerlendirme S 3 15   PSK 636 Öyküsel Terapi S 3 15
PSK 645 Aile ve Evlilik Terapisi S 3 15   PSK 638 Farkındalık Terapisi S 3 15
PSK 647  Klinik Psikolojide Vaka Çalışmaları S 3 15            

Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S K AKTS   Dersin Kodu Dersin Adı Z/S K AKTS
PSK101 Psikolojiye Giriş I Z 3 5   PSK102 Psikolojiye Giriş II Z 3 5
PSK203 Gelişim Psikolojisi I Z 3 6   PSK104 Sosyal Psikoloji   Z 3 5
PSK207 Kişilik Kuramları I  Z 3 5   PSK204 Gelişim Psikolojisi II Z 3 6
PSK301 Psikoterapi Yaklaşımları I Z 3 5   PSK208 Kişilik Kuramları II Z 3 5
PSK507 Araştırma Yöntemleri Z 3 10   PSK302 Psikoterapi Yaklaşımları II Z 3 5
PSK505 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I Z 3 10   PSK308 Görüşme Teknikleri Z 3 5
PSK541 Supervizyon I Z - 5   PSK506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II Z 3 10
            PSK542 Supervizyon II Z - 5i think my husband cheated on me thebaileynews.com i cheated on my husband and loved it