Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Anabilim Dalı

Psikoloji Anabilim Dalı

Programın Amacı


PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Tanımı ve Amacı:
Psikoloji bilimi; insan davranışlarını incelemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Psikoloji biliminin gelişim sürecinde bu amaca, duygu ve düşünce süreçlerini anlamaya çalışmak da eklenmiştir. Duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak kabul edilen insan, bilim çerçevesinde biyolojik, çevresel, kültürel ve tarihsel bir varlık olarak ele alınır. Gözlenebilir, test edilebilir, tekrarlanabilir ve yanlışlanabilir bilgilerle insan hakkında genellenebilir çıkarımlara ulaşılmaya çalışılır.  Psikoloji Anabilim Dalı psikoloji biliminin çeşitli alanlarında uzmanlaşacak ve çalışacak mezunlar vermeyi amaçlar.
 
PROGRAMLAR
Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
 
Programın Amacı:
Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı, bağımlılık alanındaki insan kaynağı eksikliğini tamamlamayı sağlayacak eğitim ve araştırma olanakları sunmak ve bu alanda çalışacak donanımlı uygulayıcılar yetiştirmek amacıyla açılmış bir programdır. Hem kimyasal, hem eylemsel bağımlılıkları içermesiyle Ülkemizde ilk olarak açılan bu program, içeriği ve verdiği eğitimle, bağımlılık psikolojisinin uygulamasında ve teorik temelinde yetkinleşmiş, gerekli kuramsal alt yapıya ve uygulama becerisine dönük bilgi ve yetkinliğe sahip, toplumsal sorumluluk ve üst düzeyde meslek ahlakına sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
 
 
Programın Hedefleri:
Bağımlılık Psikolojisi yüksek lisans programı ile Türkiye ve dünyadaki bilgi/düşünce üretimine katkı sağlaması, bağımlılık alanındaki diğer disiplinlerle işbirliği kurabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi ve böylesi bir donanıma sahip program mezunlarının ufku geniş, uygulamacı ve aynı zamanda bilimsel metodolojiye sahip uzmanlar olarak hem klinik saha uygulaması hem de akademik alanda aranan ve kariyerlerini sürdürebilen kişiler olabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Açıklamalar
BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (2015-2016 EĞİTİM YILI GİRİŞLİLER)
ZORUNLU DERSLER
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
Toplam  9 30   Toplam  9 30


3. Yarıyıl   4. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
PSK545 Seminer Z - - - 5     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
PSK541 Supervizyon I Z - - - 5     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
PSK500 Tez  Z - - - 30   PSK500 Tez  Z - - - 30
Toplam  3 50   Toplam  9 60

TOPLAM KREDİ: 30   TOPLAM AKTS:170

SEÇMELİ DERSLER
Kod  Ders Adı Z/S T U K AKTS   Kod Ders Adı Z/S T U K AKTS
                             
PSK553 İleri Psikopatoloji  S 3 0 3 10   PSK552 Bağımlılık Politikaları S 3 0 3 10
PSK507 Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 10   PSK554 Bağımlılığın Tedavisi I S 3 0 3 10
PSK551 Bağımlılığa Giriş I S 3 0 3 10   PSK512 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar S 3 0 3 10
PSK557 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi  S 3 0 3 10   PSK514 Grup Terapisi S 3 0 3 10
PSK559 Bağımlılığın Tedavisi II S 3 0 3 10   PSK560 Bağımlılık ve Sosyal Hizmetler S 3 0 3 10
PSK561 Stresle Başa Çıkmada Psikofizyolojik Yöntemler S 3 0 3 10   PSK562 Bağımlılığın Nörofizyolojisi S 3 0 3 10
PSK563 Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme S 3 0 3 10   PSK566 Motivasyonel Görüşme S 3 0 3 10
PSK569 Bağımlılık ve Kişilik S 3 0 3 10   PSK568 Bağımlılık Hukuku ve Etik S 3 0 3 10
PSK571 Bağımlılık ve Beyin S 3 0 3 10   PSK570 Bağımlılıkta Önleyici Çalışmalar S 3 0 3 10
PSK515 Pozitif Psikoloji S 3 0 3 10   PSK572 Bağımlılığa Giriş II S 3 0 3 10
PSK517 Cinsel Terapiler S 3 0 3 10   PSK574 Bağımlılığın Rehabilitasyonu S 3 0 3 10
PSK519 Oyun Terapisi I S 3 0 3 10   PSK576 Eylemsel Bağımlılıklar S 3 0 3 10
PSK523 Psikoterapi ve Kültür S 3 0 3 10   PSK516 Varoluşçu Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK521 Aile Terapileri ve Modelleri I S 3 0 3 10   PSK518  Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri S 3 0 3 10
PSK525 Psikodinamik Psikoterapi  S 3 0 3 10   PSK520 Oyun Terapisi II S 3 0 3 10
PSK527 Kişilik Bozukluklarıyla Çalışma S 3 0 3 10   PSK522 Aile Terapileri ve Modelleri II S 3 0 3 10
PSK529 İleri Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 10   PSK524 Gestalt Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK531 Çocuk ve Ergen Psikolojisi          S 3 0 3 10   PSK528 Özel Çocuklarla Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK537 Psikoterapötik Görüşme Becerileri I S 3 0 3 10   PSK530 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 10
PSK539 Psikolojik Değerlendirme I S 3 0 3 10   PSK532 İleri Psikoterapi Kuramları S 3 0 3 10
                PSK536 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme S 3 0 3 10
                PSK538 Psikoterapötik Görüşme Becerileri II S 3 0 3 10
                PSK540 Psikolojik Değerlendirme II S 3 0 3 10


BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ  TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI (2016-2017 EĞİTİM YILI GİRİŞLİLER)
ZORUNLU DERSLER
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10   PSK545 Seminer Z - - - 5
Toplam  9 30   Toplam  6 25


3. Yarıyıl   4. Yarıyıl
Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS   Zorunlu Dersler  Z/S T U K AKTS
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
  Seçmeli Ders S 3 0 3 10     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
PSK541 Supervizyon I Z       5     Seçmeli Ders S 3 0 3 10
PSK500 Tez  Z - - - 30   PSK500 Tez  Z - - - 30
Toplam  6 55   Toplam  9 60


BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ PYÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SEÇMELİ DERSLER
 Kod   Ders Adı  Z/S T U K AKTS    Kod   Ders Adı  Z/S T U K AKTS
PSK501 İleri Psikopatoloji I Z 3 0 3 10   PSK502 İleri Psikopatoloji II Z 3 0 3 10
PSK507 Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 10   PSK506 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi II Z 3 0 3 10
PSK505 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi I Z 3 0 3 10   PSK510 Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojisi ve Psikoterapisi  S 3 0 3 10
PSK515 Pozitif Psikoloji S 3 0 3 10   PSK512 Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Z 3 0 3 10
PSK517 Cinsel Terapiler S 3 0 3 10   PSK514 Grup Terapisi S 3 0 3 10
PSK519 Oyun Terapisi I S 3 0 3 10   PSK516 Varoluşçu Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK523 Psikoterapi ve Kültür S 3 0 3 10   PSK518  Bağımlılıklar ve Tedavi Yöntemleri S 3 0 3 10
PSK521 Aile Terapileri ve Modelleri I S 3 0 3 10   PSK520 Oyun Terapisi II S 3 0 3 10
PSK525 Psikodinamik Psikoterapi  S 3 0 3 10   PSK522 Aile Terapileri ve Modelleri II S 3 0 3 10
PSK527 Kişilik Bozukluklarıyla Çalışma S 3 0 3 10   PSK524 Gestalt Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK529 İleri Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 10   PSK528 Özel Çocuklarla Psikoterapi S 3 0 3 10
PSK531 Çocuk ve Ergen Psikolojisi          S 3 0 3 10   PSK530 Çocuk ve Ergenlerde Gelişim Psikolojisi S 3 0 3 10
PSK537 Psikoterapötik Görüşme Becerileri I S 3 0 3 10   PSK532 İleri Psikoterapi Kuramları S 3 0 3 10
PSK539 Psikolojik Değerlendirme I S 3 0 3 10   PSK536 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme S 3 0 3 10
PSK551 Bağımlılığa Giriş I S 3 0 3 10   PSK538 Psikoterapötik Görüşme Becerileri II S 3 0 3 10
PSK543 Meslek Etiği S 3 0 3 10   PSK540 Psikolojik Değerlendirme II S 3 0 3 10
PSK559 Bağımlılığın Tedavisi II S 3 0 3 10   PSK562 Bağımlılığın Nörofizyolojisi S 3 0 3 10
PSK561 Stresle Başa Çıkmada Psikofizyolojik Yöntemler S 3 0 3 10   PSK566 Motivasyonel Görüşme S 3 0 3 10
PSK563 Madde Kullanımında Toksikolojik Değerlendirme S 3 0 3 10   PSK568 Bağımlılık Hukuku ve Etik S 3 0 3 10
PSK569 Bağımlılık ve Kişilik S 3 0 3 10   PSK570 Bağımlılıkta Önleyici Çalışmalar S 3 0 3 10
PSK571 Bağımlılık ve Beyin S 3 0 3 10   PSK572 Bağımlılığa Giriş II S 3 0 3 10
PSK552 Bağımlılık Politikaları S 3 0 3 10   PSK574 Bağımlılığın Rehabilitasyonu S 3 0 3 10
PSK554 Bağımlılığın Tedavisi I S 3 0 3 10   PSK576 Eylemsel Bağımlılıklar S 3 0 3 10
PSK560 Bağımlılık ve Sosyal Hizmetler S 3 0 3 10   PSK578 Klinik ve Ayırıcı Tanı S 3 0 3 10
PSK553 İleri Psikopatoloji  S 3 0 3 10   PSK579 Klinik Psikolojiye Giriş S 3 0 3 10
                PSK580 Nöropsikolojik Testler S 3 0 3 10


wife cheated on me riaservicesblog.net women who cheated
spy apps free for android site sms monitoring app
phone spy app login read phone tracking apps
my girlfriend cheated why do girlfriends cheat my girlfriend wants me to cheat on her